Техникалық бөлім

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Химия, Технология
Жылы: 2011

МАЗМҰНЫ
Геологиялық бөлім        
1.1 Алаңның физикалық, географиялық және эканомикалық жағдайы   
1.2 Ауданның геологиялық, геофизикалық зерттелуі    
1.3 Литологиялық, стратиграфиялық сипаттама   
1.4 Тектоника   
.4.1 Оңтүстік – Торғай ойпаңындағы грабен – синклиналдардың қалыптасу ерекшелігі (Арнайы бөлім)   
1.5 Мұнайгаздылығы   
1.6 Алаңның сулылығына сипаттама   
1.7 Мұнай және газ қорын есептеу   
1.8 Жобалау, іздеу жұмыстарының әдістемесі мен көлемі    
1.8.1 Жобалау, іздестіру жұмыстарының мақсаты мен міндеті және ұңғымаларды орналастыру жүйесі   
2 Техникалық бөлім   
2.1 Ұңғыны бұрғылаудың геологиялық жағдайлары   
2.2 Жуу сұйығының сипаттамасы   
2.3. Ұңғы  құрылымын жобалау   
2.3.1 Пайдалану  құбыр тізбегін беріктікке есептеу   
2.3.2 Пайдалану құбыр тізбегін цементтеуге есептеу   
2.4   Ұңғы сағасын жабдықтау   
2.5 Геологиялық, геофизикалық зерттеулер жинағы   
2.5.1 Шлам және керн алу   
3 Экономикалық бөлім   
3.1 Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер есебі   
4 Еңбек қорғау   
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау   
4.2 Қоршаған ортаны қорғау   
ҚОРЫТЫНДЫ   
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР   
Көлемі - 81 бет

фоны для photoshop
популярные рестораны России