ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАУ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Химия, Технология
Жылы: 2011


МАЗМҰНЫ
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
АНЫҚТАМАЛАР, БЕЛГІЛЕУЛЕР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛЕР
КІРІCПЕ       
1НЕГІЗГІ БӨЛІМ   
1.1Қара тмин (Сarum black)  және  Заравшан тмин (Bunium seravschanicum)  өсімдіктері туралы қысқаша түсінік                                                                                             
1.2     Жоғары май қышқылдары   
1.2.1Май қышқылдары   
1.2.2Май қышқылдарының физикалық қасиеттері.   
1.2.3Май қышқылдарының реакциясы   
1.2.4Поли қанықпаған май қышқылдары
1.3    E витамині       
1.3.1Е витаминінің қасиеті   
1.3.2Е витаминінің косметикалық қасиеті   
1.3.3Е витаминінің фармакологиялық қасиеті   
1.4    Амин қышқылдары   
1.4.1Амин қышқылдардың физико-химиялық қасиеттері   
1.5    Табиғи полифенолдар туралы жалпы түсінік   
1.5.1Флавоноидты қосылыстарды анықтау әдістері   
1.5.2Флавоноидтарды  идентификациялау   
1.5.2.1Қағазды хроматография   
1.5.2.2Флавоноидтардың аммиак,  алюминий хлориді және барий     Хлоридімен реакциясы                                                                 
1.5.2.3Сілтілік ыдырату   
1.5.2.4Қышқылдық гидролиз
1.5.2.5Сатылы қышқылдық гидролиз   
1.5.3 Флавоноидтардың антиоксиданттық белсенділігі   
1.6Минералды  элементтердің  биологиялық  маңызы   
2 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АНЫҚТАУ   
3ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ   
3.1Қағазды хроматография үшін еріткіштер жүйесі
3.1.1Қағазды хроматография үшін айқындағыштар       
3.2     Биологиялық белсенді заттарды сандық анықтау   
3.2.1Өсімдік шикізатының ылғалдылығын анықтау   
3.2.2Күлділікті анықтау   
3.2.3Шикізаттағы экстрактивті заттардың құрамын анықтау   
3.2.4 Амин қышқылдарды фотометриялық әдіс арқылы анықтау   
3.2.5Кверцетин бойынша флавоноидтардың сандық мөлшерін анықтау                                                                                                          
3.2.6Шикізат құрамынан тері илегіш заттарды перманганатты     әдіспен Анықтау   
3.2.7Сапониндерді сандық анықтау       
3.2.8Кумариндерді сандық анықтау   
3.2.9Органикалық қышқылдарды анықтау
3.2.10Полисахаридтердің құрамын анықтау   
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   
Көлемі - 53 бет

фоны для photoshop
популярные рестораны России