ҚАЗАҚСТАННЫҢ РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ АЙМАҚТАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: География, Геология, Астрономия, Туризм, Археология, Архитектура
Жылы: 2012МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1. ТУРИЗМ ГЕОГРАФИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ – ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 
1.1 Рекреациялық және туризм географиясының негізгі ұғымдары
1.2 Туристік-рекреациялық ресурстар
1.3 Территорияны рекреациялық бағалаудың әдістері мен белгілері
2. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТУРИСТІК-РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ
РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ 
2.1 Солтүстік-Қазақстан
2.2 Шығыс-Қазақстан
2.3 Оңтүстік-Қазақстан және Алматы облысы 
3. ТУРИЗМ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ
 ЖӘНЕ КЕЛЕШЕГІ 
3.1 Туристік шаруашылықтың сипаттамасы
3.2 Туризм дамуының негізгі бағыттары
3.3 Туризм дамуының алғышарттары

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б
ҚОСЫМША В
Көлемі: 75 бет
Интервал: 1
Шрифт:14

Шрифт:14

Интервал:1

Бағасы:5000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России