ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУДІ ТОҚТАТА ТҰРУДЫҢ НЕГІЗДЕР

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Құқық, Азаматтық құқық, Қылмыстық құқық, Заңтану, Кеден ісі
Жылы: 2012ЖОСПАР

КІРІСПЕ

1 ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДА
ӨНДІРІСТІ ТОҚТАТА ТҰРУ

1.1 Қылмыстық процесте қылмыстық іс жүргізуді тоқтата тұрудың
түсінігі мен мәні
1.2 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру негіздері
ретінде іс жүргізуді аяқтауға кедергі жасайтын жағдайлар
1.3 Алдын ала тергеуді тоқтата тұруға прокурорлық қадағалау


2 ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕР БОЙЫНША АЛДЫН АЛА
ТЕРГЕУДІ ТОҚТАТА ТҰРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ
2.1 Айыпталушының іске қатысуға мүмкіншілігінің
болмауымен байланысты іс бойынша іс жүргізуді
тоқтата тұру негіздері
2.2 Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың өзге негіздері
2.3 Қылмыстық істерді тоқтата тұрудың процессуалдық тәртібі

3 ТОҚТАТЫЛА ТҰРҒАН ІСТЕР БОЙЫНША
ӨНДІРІСТІ ҚАЙТА ЖАЛҒАСТЫРУДЫҢ ТӘРТІБІ

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
Көлемі: 65 бет
Шрифт: 14
Интервал: 1

фоны для photoshop
популярные рестораны России