Мердігерлік шартының түрлері және элементтерi

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Құқық, Азаматтық құқық, Қылмыстық құқық, Заңтану, Кеден ісі
Жылы: 2011Жоспары
Кіріспе

І. Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шартының ұғымы, мазмұны және формасы

1.1.Мердігерлік шарт нысаны туралы ережелер
1.2. Мердігерлік шарт бойынша тараптардың құқықтары мен міндеттері
1.3. Мердігерлік шарт жасасудың кезеңдері және элементтері

ІI. Мердігерлік шартының түрлері және элементтерi

2.1.Тұрмыстық мердігерлік шартының нысаны, субъектілері мен объектілері
2.2. Құрылыс мердігерлік шарт заты (нысанасы) туралы
келiсiмнің ерекшеліктері
2.3. Жобалау және іздестіру жұмыстарында мердігерлік
шартқа қойылатын талаптар
2.4.Ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық және
технологиялық жұмыстардың мердігерлік шарты

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
Көлемі: 65 бет
Шрифт: 14
Интервал: 1

фоны для photoshop
популярные рестораны России