Істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу принципі.

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Құқық, Азаматтық құқық, Қылмыстық құқық, Заңтану, Кеден ісі
Жылы: 2011МАЗМҰНЫ
Реферат
КІРІСПЕ
1 Істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеупринципінің мәні және шындықты орнату міндеттері
1.1 Іс мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеупринципінің мәні
1.2  Істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеупринципі мен қылмыстық іс бойынша шындықты орнату міндеттері
1.3 Тергеудің тиімді көлемін анықтаудағы қылмыстық істің мән-жайын толық, жан-жақты зерттеу принципінің маңызы
 2 Қылмыстық істің мән-жайын жан-жақты, толық және объективті зерттеу қағидасын құрудағы материалдық-құқықтық генезис
2.1 Істің мән-жайын анықтайтын қағидалар құру
2.2 Қылмыстық қудалау жүргізу кезіндегі қылмыстық ісмән-жайын зерттеудің толықтығы және жан-жақтылығыныңмаңызы
2.3 Қылмыстық істі сотпен жан-жақты, толық және объективтізерттеу
3.Дәлелдеу процесіне  істі толық және объективті зерттеу принципінің тигізетін әсері және шындықты орнату
3.1 Жан-жақты, толық және объективті зерттеу қағидасыныңдәлелдеу процесіне тигізетін әсері
3.2 Қылмыстық істің мән-жайын зерттеу принципі – шындықтыорнатудың критерийі ретінде.
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ                            
Көлемі - 60 бет


фоны для photoshop
популярные рестораны России