КӘСІПОРЫНДЫ БАСҚАРУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Кәсіпорын экономикасы, Кәсіпорын қаржысы, Қаржылық математика, Экономикалық талдау, Қаржылық менеджмент
Жылы: 2012


                                                               МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 КӘСІПОРЫНДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Кәсіпорынды басқарудың мәні, мақсаттары мен міндеттері
1.2 Кәсіпорын басқару объектісі ретінде
Кәсіпорынды басқару функциялары
2 КӘСІПОРЫНДЫ БАСҚАРУДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ
2.1 Ақпараттық жүйенің мәні, мақсаттары мен міндеттері
2.2 Қаржылық есеп берушілік
2.3 Баланс
2.4 Қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі туралыесеп беру
2.5 Ақша ағымы туралы есеп беру
2.6 Кәсіпорын қаржылық жағдайын талдау
2.2 КІРІС ЖӘНЕ ШЫҒЫС ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ
2.2.1 Кіріс құжаттары
2.2.2 Шығыс құжаттары
2.3 АҚПАРАТТЫҚ БАЗА
2.3.1 Машинадан тыс ақпараттық база
2.3.2 Ішкі машиналық ақпараттық база
2.4 ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУ
2.4.1 Бағдарламалық қамтамасыз етудің құрылымы
2.4.2 Программалық жабдықтау құрылымы
3.ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
3.1 Құқықтық қамтамасыз ету
3.2 Ақпараттық қамтамасыз ету
3.3 Техникалық қамтамасыз ету
4.АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОНЫ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
4.1 АЖ-ны құруға кететін шығындарды бағалау
4.2 Есеп кешенінде ақпараттық технологияларды жаңарту кепілдемесі
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Б
ҚОСЫМША В
Көлемі-80 бет

Шрифт:14

Интерал:1

Жазылған жылы:2012

Бағасы:5000

фоны для photoshop
популярные рестораны России