ОРГАНИКАЛЫҚ СИНТЕЗДЕГІ ГАММА-ПИПЕРИДОНДАР.Бастапқы және аралық өнімдердің синтезі .

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Математика, Алгебра, Геометрия, Физика
Жылы: 2013МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ

І БӨЛІМ. ӘДЕБИЕТТТІК ШОЛУ
ОРГАНИКАЛЫҚ СИНТЕЗДЕГІ ГАММА-ПИПЕРИДОНДАР
І.1. Гамма – пиперидонді синтездеу әдістері
І.2. Фурфурол негізіндегі Кляйзена-Шмидт реакциясы
1.3. Гидрозация және гидрозондағы азот атомының
валенттік күйі
1.4. Молекулалық орбиталь әдісімен гидразон молекулаларының арасындағы байланыс түрлерін анықтау
1.5. Ісікке қарсы белсенділігі бар дәрілер
1.6. Өсімдіктердің өсуін реттеуші дәрілер ретінде қолданылуы

ІІ БӨЛІМ. ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ
ІІ.1. Бастапқы және аралық өнімдердің синтезі
ІІ.2.1-метил-3,5-дифурфурилиден-4-онның туындыларының құрылысы мен құрамын зерттеп және синтездеу
ІІ. 3. 1-метил-3,5-дифурфурилиден-пиперидин-4-онның қатысында
пиразолинді, гидрозонды синтездеу

ІІІ БӨЛІМ. ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ
ІІІ.1. 1-метил-3,5-дифурфурилиден-пиперидин-4-нің алынуы
ІІІ.2. 1-метил-3,5-дифурфурилиден-пиперидин-4-онның
туындылары

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДІБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Көлемі: 50 бет
Шрифт: 14
Интервал:1

фоны для photoshop
популярные рестораны России