MATHCAD ТІЛІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ. ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰРАЛДЫ ЖАСАУДЫҢ ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАЛУЫ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Информатика, Автоматтандыру, Бағдарламалау
Жылы: 2013МАЗМҰНЫ
Кіріспе
I. MATHCAD-қа ҚЫСҚАША ТҮСІНІКТЕМЕ
1.1 Mathcad нұсқасы
1.2 Mathcad программасының мүмкіндіктері
1.3 Mathcad жүйесінің негізі және интерфейсі
1.4 Mathcad – тың басты объектілері
1.5 Mathcad алфавиті (әліпбиі)

II. MATHCAD ТІЛІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
2.1 Кинематика.
2.2 Материалдық нүктенің және қатты дененің динамикасы.
2.3 Сақталу заңдары.
2.4 Молекула-кинетикалық теорияның негіздері..
2.5 Термодинамика негіздері.
2.6 Электростатика.
2.7 Тұрақты электр тогы.
2.8 Магнит өрісі. Заттағы магнит өрісі.
2.9 Электромагниттік индукция. Максвелл теңдеулері.
2.10 Гармоникалық тербелістер. Электромагниттік тербелістер. Толқындық процестер.


ІІІ. ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰРАЛДЫ ЖАСАУДЫҢ ПРОГРАММАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАЛУЫ
3.1 Delphi ортасының теориялық негіздері. Delphi - ді баптау.
3.2 Форманың қасиетін өзгерту. Формаға жаңа компоненттер орналастыру.
3.3 Оқиғаға жауапты қалыптастыру.
3.4 Delphi ортасының компоненттер палитрасы.
Формалар терезесі.
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМШАЛАР
Көлемі:83

 

Шрифт:14

Интервал:1

Бағасы:5000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России