ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ҚАРАПАЙЫМ МАТЕМА ТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Педагогика
Жылы: 2014


МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
I ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ҚАРАПАЙЫМ МАТЕМА ТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 8
1.1 Дидактикалық ойындар туралы ұғымы 8
1.2.Мектеп дейінгі оқытуда қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда дидактикалық ойындарды пайдалану ерекшеліктері 17
II ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ҚАРАПАЙЫМ МАТЕМА ТИКАЛЫҚ ТҮСІНІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 34
2.1 Мектепке дейінгі оқытуда дидактикалық ойындарды қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру құралы ретінде қолдануды анықтау мүмкіншіліктері 34
2.2 Мектепке дейінгі оқытуда дидактикалық ойындарды қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру құралы ретінде қолдануды анықтау әдіс-тәсілдері 41
2.3 Дидактикалық ойындарды қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру құралы ретінде қолдануды анықтаудың тәжірибелік – экспериментальдық жұмысы және оның нәтижелері 55
ҚОРЫТЫНДЫ 77
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 79
ҚОСЫМША 1 83
ҚОСЫМША 2 85
ҚОСЫМША 3 87
ҚОСЫМША 4 90
ҚОСЫМША 5 92

Көлемі:92 бет

Шрифт:14

Интервал:1

Бағасы:10 000

фоны для photoshop
популярные рестораны России