Биологиялық зерттеулерде молекулалық маркерлерді пайдаланудың тиімділігі

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2013


МАЗМҰНЫ беті
Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар, белгілеулер мен қысқартулар
Аннотация
Кіріспе
Негізгі бөлім
1 Генетикалық зерттеулердегі ДНҚ маркерлер: маркерлердің түрлерi, қасиеттері және қолдану аясы
1.1 Рестрикциялық полиморфизмнің талдауына негiзделген ДНҚ - маркерлер
1.1.1 Биохимиялық маркерлер
1.1.2 Ақуызды маркерлер
1.2 Амин қышқылдарынан белоктардың түзілу механизмі
1.3 Белок конформациясы
1.3.1 ДНҚ-ны құрайтын белок молекулалары
1.3.2 Рибосомада белок синтезінің реакцияларын жүруі
1.3.3 Белоктардың биосинтезі және оны реттеу
1.3.4 Белок құрамындағы амин қышқылдарының генетикалық ролі
2 ДНҚ полиморфизмін талдау әдістері
2.1 РФҰП негізіндегі молекуларлық маркерлер
2.2 Полимераздық тізбектік реакция әдісі көмегімен геном полиморфизміне талдау жасау
2.2.1 RAPD талдау
2.2.2 ISSR маркерлер
2.2.3 STS (Sequence Tagged Sites) маркерлер
2.2.4 AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)
2.2.5 Сомаклондық өзгерістерге кешенді талдау
2.3 Өсiмдiктердiң геномын молекулалық-генетикалық деңгейде зерттеу үшiн ПТР әдісін қолдану
2.4 Микросателлиттер және оның түрлерi
2.4.1 Геномды микросателлитті кезектесулер көмегімен зерттеу әдістері
3 Зерттеу нысаны мен әдістері
3.1 Зерттеу нысаны
3.2 Зерттеу әдісі
4 Зерттеу нәтежелері мен талқылаулар
4.1 Цистанхенің әр алуан популяциясындағы ақуыздар мен ферменттердің құрамы
4.2 Өсімдіктердің ДНҚ полиморфизмін зерттеуде молекулалық маркерлердің қолданылуы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі


Көлемі:65

Интервал:1

Шрифт:14

Бағасы:5000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России