Түр аралық будандастырудан алынған будандардың селекциялық генетикалық ерекшеліктерін зерттеу

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2013


МАЗМҰНЫ
Кіріспе

І Ғылыми әдебиеттерге шолу
1.1 Түраралық будандардың селекциялық -генетикалық , биологиялық ерекшеліктері
1.2 Ауыл шаруашылық астық тұқымдарына жалпы сипаттама
1.3 Түр аралық будан алудың тарихы
1.4 Түр аралық будандастыру селекциясы
1.5 Бидайдың алшақ будандастыру нәтижесінде алнған будандардың цитогенетикалық талдауы

ІІ Зерттеу аймағының агроклиматтық жағдайы
2.1 Жамбыл облысының табиғи географиялық сипаттамасы

ІІІ Тәжірибені жүргізу жағдайлары және зерттеу материалдары мен әдістері
3.1 Тәжірибені жүргізу жағдайлары
3.2 Зерттеу материалдары
3.3 Зерттеу әдістері

ІV Зерттеу нәтижелері
4.1 Түр аралық будандардың вегетациялық кезеңіне сипаттамасы
4.2 Түр аралық будандардың өнімділік параметрлері

ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


Көлемі:55

Шрифт:14

Интервал:1

Бағасы:5000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России