Бидай алейрон ұлпаларына тән альдегид оксидазалардың үш формасы

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012

МАЗМҰНЫ

 

 

РЕФЕРАТ........................................................................................................3

ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ТІЗІМІ........................................................4

 

КІРІСПЕ..........................................................................................................5

 

1.ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ.......................................................................................6

1.1Астық тұқымдастарының алейрон қабаттары...........................6

1.2Оттегінің белсенді түрлерінің химиясы........................................9

1.3 Азот тотығы мен гиббереллин қышқылының метаболизмдері.........................................................................................12

1.4Супероксиддисмутаза ферментінің  құрылысы мен  функциясы.................................................................................................16

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ.......................................................................20

          2.1 Материалдар мен зерттеу әдістері..............……..…………..…......20

2.1.1. Бидай дәнінің жекелеген алейрон ұлпасын бөліп алу…..........20

2.1.2. Супероксиддисмутаза изоферменттерін экстракциялау және       активтілігін анықтау ...............................................................................20

 

2.1.3 Супероксиддисмутаза изоферменттерін электрофоретикалық сұрыптау және электрофорезден соң айқындау..................................21

 

2.1.4Супероксид радикалы мөлшерін анықтау ……...………….....22   

 

3. НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ.........................................23

 

4. ҚОРЫТЫНДЫ................................................................................................28

 

5. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.................................................30

 

Интервал:1

Жазылған жылы:2012

Бағасы: 2000 тг

 

сот:87025006613, 87003386061

фоны для photoshop
популярные рестораны России