T.laxa өсімдігін және оның құрамындағы биологиялық белсенді заттардың негізгі топтарын стандарттау әдісі

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012

Мазмұны

КІРІСПЕ

1 ӘДЕБИ ШОЛУ

1.1 Балқаш көлі туралы түсінік.

1.2 Tamarix тектес өсімдіктер туралы мәліметтер. T.laxa

1.3 Гидролизденген тері илегіш заттар. Классификациясы.

1.3.1 Галлотанниндер

1.3.2 Эллаготанниндер

1.4 Гидролизденген тері илегіш заттардың физика-химиялық қасиеттері

1.5 Гидролизденген тері илегіш заттарды анықтау әдістері

1.6 Бөліп  алу әдістері

1.7 Гидролизденген тері илегіш заттардың құрылысын анықтау әдістері

1.7.1 Хроматографиялық тәртіп, сапалық реакциялар

1.7.2 Құрылысын анықтаудың химиялық әдістері. 

1.7.3 Зерттеудің спектралды әдістері

1. 8 Тері илегіш заттардың қолданылуы

2 НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ

2.1 Дәрілік өсімдік шикізатының атауы

2.2 Өсімдік шикізатын дайындау

2.3 Өсімдік шикізатын кептіру

2.4 Өсімдік шикізатын ұнтақтау

2.40 Қамба зиянкестерінің дәрілік өсімдік шикізаттарына жұғу

деңгейін анықтау

2.6 Дәрілік өсімдік шикізатын микроскопиялық және микрохимиялық зерттеу техникасы

2.40Өсімдік шикізатының сапалылығын анықтау

2.7.1 Өсімдік шикізатының ылғалдылығын анықтау

2.7.2 Жалпы күлділігін анықтау

2.7.3 Сульфатты күлділігін анықтау

2.7.4 Тұз қышқылында ерімейтін күлділікті анықтау 

2.7.5 Шикізат құрамындағы қоспаларды анықтау

2.7.6 Өсімдік шикізатындағы экстрактивті заттарды анықтау   

2.8 Сапалық анализ

2.9 Өсімдік шикізатының құрамындағы тері илегіш заттарды сандық анықтау

2.11Дәрілік өсімдік шикізатын қаптау

2.12Дәрілік өсімдік шикізатын таңбалау

2.13 Дәрілік өсімдік шикізатын сақтау   

2.14 Дәрілік өсімдік шикізатын тасымалдау

2.15 Өсуді  реттегіш қасиеті бар экстрактты алу әдісі

3 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ

 3.1 Әдістер мен материалдар

3.2 Өсімдік шикізатын дайындау

3.3 Өсімдік шикізатын кептіру

3.23Өсімдік шикізатын ұнтақтау

3.5 Қамба зиянкестерінің дәрілік өсімдік шикізаттарына жұғу деңгейін анықтау

3.6 Дәрілік өсімдік шикізатын микроскопиялық және микрохимиялық зерттеу техникасы

3.7 Өсімдік шикізатының сапалылығын анықтау

3.7.1 Өсімдік шикізатының ылғалдылығын анықтау

3.7.2 Жалпы күлділігін анықтау

3.7.3 Сульфатты күлділігін анықтау

3.7.4 Тұз қышқылында ерімейтін  күлділікті анықтау

3.7.5 Шикізат құрамындағы қоспаларды анықтау 

3.7.6  Өсімдік шикізатындағы экстрактивті заттарды анықтау

3.8 Сапалық анализ

3.8.1 Тері илегіш заттар

3.8.2 Аминқышқылдар

 3.8.3 Флавоноидтар 3.9 Өсімдік шикізатының құрамындағы тері илегіш заттарды сандық анықтау

3.9.1 Комплексонометрлік әдіс 

3.9.2 Перманганатометрлік әдіс

3.10 Микробиологиялық тазалыққа сынақ жүргізу

3.11 Дәрілік өсімдік шикізатын қаптау

3.12 Дәрілік өсімдік шикізатын таңбалау

3.13 Дәрілік өсімдік шикізатын сақтау

3.14 Дәрілік өсімдік шикізатын тасымалдау.

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Көлемі:65бет

шрифт:14

Интервал:1

Бағасы:5000

Жазылған жылы:2012

 

фоны для photoshop
популярные рестораны России