КАЗАХСТАНСКАЯ 3 СОРТЫНЫНАН АЛЫНҒАН МУТАНТТЫ ЛИНИЯЛАРҒА ЦИТОГЕНЕТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012

                                                     Мазмұны:

    КІРІСПЕ    
    ӘДЕБИЕТТЕРГЕ  ШОЛУ   
1.1    Қазіргі кездегі қоршаған ортаның химиялық заттармен ластану дәрежесі.
1.2    Қоршаған ортаны ластаушы заттардың физика- химиялық сипаттамасы.
1.3     Қорғасын, мыс, мырыш және кадмий элементтерінің биологиялық әсері.   
1.4    Антропогенді факторлардың өсімдіктерге, жануарларға және адам организміне әсері.   
1.5    Селекциядағы химиялық мутагенез   
1.2.1    Химиялық мутагендердің әсер ету механизмі   
2    МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕРІ   
2.1    Жұмыстың өтілу жағдайы
2.2    Зерттеу әдістері     
2.3    Өсімдіктерге фенологиялық бақылау жүргізу әдісі.   
2.4    Аналық клеткалардың тозаңдарын фиксациялау
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КӨЛЕІ-30 БЕТ

Интервал:1

Шрифт:14

Бағасы:5000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России