ТҮЙЕ СҮТІНІҢ ИММУНОГЛОБУЛИНДЕРІ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012МАЗМҰНЫ


Кіріспе   
1    Әдебиетке шолу
1.1    Түйенің әлемдік популяциясы   
1.2    Түйе сүтіне жалпылай сипаттама   
1.3    Түйе уызының құрамы   
1.4    Түйе уызының физико химиялық көрсеткіштері   
1.5    Түйе сүтінің сарысу белоктары   
1.6    Түйе сүтінің антимикробтық факторлары    
1.7    Иммуноглобулиндерге жалпы сипаттама
1.8    Иммуноглобулиндерді зерттеуде қолданылатын әдістер   
1.8.1Лактоферрин мен иммуноглобулин G-дің арабайланысы   
1.8.2Хроматография әдісі және оның түрлері   
2    Зерттеу объектісі мен әдістері
2.1    Зерттеу объектісі    
2.2    Зерттеу әдістері
2.2.1Тернер бойынша қышқылдығын анықтау
2.2.2Lаctoscan-Сүт анализаторы
2.2.3Лоури әдісі бойынша жалпы белок мөлшерін анықтау   
2.2.4С витаминінің мөлшерін анықтау   
2.3    Сарысу белоктарын фракциялау
2.3.1Түйе сүті мен уыздың белоктық фракцияларын бөліп алу   
2.3.2SDS- PAGE- Электрофорез әдісі    
3    Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау
3.1    Түйе сүтінің физико-химиялық көрсеткіштерін талдау.    
3.2    Түйе уызының физико-химиялық көрсеткіштерін талдау    
3.3    Түйе сүті мен уызының сарысу белоктық фракцияларын бөліп алу.   
3.4    Түйе уызын фракциялау    
3.5    Түйе сүтінің сарысу белоктарын электрофоретикалық зерттеу.   
Қорытынды    
 Қолданылған әдебиеттер .   
Көлемі-40 бет

Жазылған жылы:2012

Бағасы: 2000 тг

фоны для photoshop
популярные рестораны России