КОЛЛЕКЦИЯДАҒЫ БАКТЕРИЯ ШТАМДАРЫНЫҢ ҰЗАҚ УАҚЫТ САҚТАУДАН КЕЙІНГІ ДЕСТРУКТИВТІ БЕЛСЕНДІЛІГІ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012


Мазмұны

Реферат

КІРІСПЕ

1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ

1.1 Көмірсутегін тотықтырушы микроорганизмдердің табиғатта
     таралуы және олардың мұнай көмірсутектеріне қатысты 
     деструктивті белсенділігі
1.2 Көмірсутегін тотықтырушы микроорганизмдерді мұнаймен
     ластанған топырақтың биоремедиациясында қолдану                 

2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР
2.1 Зерттеу нысаны
2.2 Қоректік орталар
2.3 Зерттеу әдістері

3 АЛЫНҒАН НӘТИЖЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫ ТАЛДАУ

3.1 Көмірсутегін тотықтырушы микроорганизмдердің деструктивті  белсенділігін зерттеу

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   
                       
КӨЛЕМІ-30 БЕТ

Интервал:1

Шрифт:14

Бағасы:2000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России