Каспий теңізі Құрманғазы мұнай өндіру ауданындағы макрозообентосты алдын-ала зерттеу

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012МАЗМҰНЫ

 КІРІСПЕ

ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ

1.1    Каспий теңізіне жалпы сипаттама
1.2    Каспий теңізінің физика-географиялық сипаттамасы  
1.3    Каспий теңізінің гидрофаунасы

2 МАТЕРИАЛ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛЕР
2.1.Далалық жағдайда макрозообентостық пробаларды жинау әдісі
2.2. Макрозообентостық пробаларды лабораториялық жағдайда өңдеу
   
3 НӘТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛҚЫЛАУЛАР
   
3.1    Зерттеу аймағына гидрологиялық сипаттама
3.2.Құрманғазы мұнай өндіру орнындағы макрозообентостың алуан түрлілігі
3.3.Құрманғазы мұнай өндіру орнындағы макрозообен -тостың сандық көрсеткіші мен биомассасына сипаттама.....    20-21

ҚОРЫТЫНДЫ
   
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


ҚОСЫМШАЛАР

Көлемі-37 бет

Интервал:1

Шрифт:14

Бағасы:2000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России