АУЫР МЕТАЛЛ ТҰЗЫ CdCl2 – НІҢ ЖҰМСАҚ БИДАЙ СОРТТАРЫНА ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012
Мазмұны:
 беті
КІРІСПЕ

1    ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1    Ауыр металл - кадмийдің ашылу  тарихы  
1.2    Табиғатта кездесуі
1.3    Кадмийдің: экологиялық аспекттілері 
1.4    Топырақтағы кадмий мөлшері және оның өсімдіктерге енуі
1.5    Кадмийдің өсімдік бойымен қозғалуы
1.6    Өсімдіктердің кадмийге төзімділігі 
1.7    Металлотионейннің механизмі
1.8    Өсімдіктердің өсуі мен дамуындағы ауыр металлдардың физиологиялық ролі 
1.9    Ауыр металл тұздарының өсімдік және жануарлар организміне әсері 
1.1.1    Ауыр металдар мен аллюминий қосылыстарындағы фито және цитотоксикалық активтілікті бағалау
1.1.2    Селекциядағы химиялық мутагенез
1.1.3    Химиялық мутагендердің әсер ету механизмі

2    МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕРІ .
3    НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ

ҚОРЫТЫНДЫ
ТҰЖЫРЫМ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Көлемі-40 бет

Интервал:1

Шрифт:14

Бағасы:2000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России