АЗОТФИКСАЦИЯЛАУШЫ ЦИАНОБАКТЕРИЯ NOSTOC CALSICOLA – НЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ, ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ, БИОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ   
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1Әдебиеттерге шолу   
1.2    Цинобактериялар топтары   
1.2 Азотфиксациялаушы цианобактериялар олардың   биологиясы және таралуы   
2Зерттеу материалдары және әдістері
2.1 Зерттеу объектiлерi   
2.2Цианбактерияларды  жинау және анықтау   
2.3 Цианобактерияларды бөлiп алу және өсiру   
2.7 Цианобактериялардың кейбір түрлерін өсiру жолдары   
2.8  Штамдарды өсiру  және биомасса алу  әдiстерi   
2.9    Цианобактериялардыңқұрғақ биомассасын анықтау   
3 Зерттеу нәтижелері мен талқылаулар   
3.1 Қызылорда облысы Шиелі егістік алқабынан азотфиксациялаушы цианобактериялар таза дақылдарын бөліп алып, олардың морфологиялық және культуралдық қасиеттерін зерттеген нәтижелер   
3.2Цианобактерия – Nostoc calsicolaдақылынлабораториялық микробиореакторда өсіріп, оның өсу динамикасы мен биомассасын анықтаған нәтижелері    
3.3 Цианобактерия Nostoc calsicola – штамының бидай дақылдарының өсуіне әсері   
 ҚОРЫТЫНДЫ   
 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   
 Көлемі-31 бет

Бағасы:2000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России