АҒЫН СУДАН БӨЛІНІП АЛЫНҒАН ГЕТЕРОТРОФТЫ МИКРООРГАНИЗМДЕРДІ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАУ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012
  
МАЗМҰНЫ
   
       
    КІРІСПЕ   
       
1    ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ   
1.1    Ағын  сулар, құрамы және классификациясы   
1.2    Ағын сулардың жалпы микрофлорасының сипаттамасы және өкілдері.   
1.3    Ағын суларды биоремедиациялауда микроорганизмдердің рөлі.   
       
2    ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ  МЕН ӘДІСТЕР   
2.1    Материалдар    
2.2    Зерттеу әдістері         
2.2.1    Гетеротрофты бактериялардың морфологиялық және культуралдық қасиеттерін зерттеу әдістері   
2.2.2    Гетеротрофты бактерилардың физиология және биохимиялық қасиеттерін зерттеу әдістері         
2.2.3    Гетеротрофты бактерияларды генетикалық идентификациялау әдісі         
2.2.4    Гетеротрофты бактериялардың фенол қатысында деструкциялаушы қасиетін зерттеу әдісі         
2.2.5    Гетеротрфты микроорганизмдерді әртүрлі тасмалдағыштарға  иммобилиздеу әдісі         
       
3    ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛДАУ   
3.1    Гетеротрофты бактериялардың морфологиялық және культуралдық қасиеттері         
3.2    Гетеротрофты бактериялардың физиология және биохимиялық қасиеттері         
3.3    Гетеротрофты бактериялардың генетикалық идентификациясы         
3.4    Гетеротрофты бактериялардың фенол қатысында деструкциялаушы қасиеті         
3.5    Гетеротрфты микроорганизмдерді әртүрлі тасушыларға  иммобилиздену белсенділігі         
                
    ҚОРЫТЫНДЫ         
             
    ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ         

    КӨЛЕМІ-32 БЕТ

Интервал:1

Шрифт:14

Бағасы:2000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России