Клондық микрокөбейту және оның маңызы

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012
Мазмұны

1  ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ                                                                                         
1.1Клондық микрокөбейту және оның маңызы                                                  
1.2.Клондық микрокөбейтудің әдістері                                                               
1.3 Қолтық бүршіктерінің дамуына фитогормондардың әсері                                                
1.4 In vitro жағдайында апикальды меристеманы өсіру                                                 
1.5 Клондық микрокөбейту және оған әсер етуші факторлар                          
1.6 Жеміс-жидек өсімдіктерін клондық микрокөбейту                                    
1.7 Аса бағалы жидек өсімдіктерін in vitro жағдайында көбейту                    

2  ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ                                         
2.1 Зерттеу обьектілері                                                                                         
15  2.1.1 Зерттеу әдістері                                                                                            
 3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ                                                          
3.1 In vitro жағдайындағы микробұтақшалардың өсуіне қоректік орталардың әсері                                                                                                                       

ҚОРЫТЫНДЫ                                                                                                      

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ                                                    

КӨЛЕМІ-25 БЕТ

Интервал:1

Шрифт:14

Бағасы:2000

Жазылған жылы:2012

фоны для photoshop
популярные рестораны России