Aspergillus туысы саңырауқұлағының эндоглюканаза генін клондау және сипаттау

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012

МАЗМҰНЫ

    РЕФЕРАТ   
    ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР   
    КІРІСПЕ   
1    ӘДЕБИЕТКЕ  ШОЛУ
1.1    Aspergillus туысы саңырауқұлақтарына жалпы сипаттама    
1.2    Өсімдік биомассасының негізгі компоненттерінің құрылымы мен қасиеттері                                                  
1.3    Полиферментті целлюлазалық комплекс
1.4    Целлюлазалардың белсенділігіне әсер ететін факторлар   
1.5    Целлюлазалардың адсорбциялану қасиеттері мен домендері   
1.6    Эндоглюканазалар   
    ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ   
2    МАТЕРИАЛДАР МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
2.1    Материалдар   
2.2    Зерттеу әдістері
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Көлемі-30 бет

Жазылған жылы:2012

Бағасы: 2000 тг

фоны для photoshop
популярные рестораны России