ЖАСЫЛ БАЛДЫРЛАРДЫҢ БИОХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН АНЫҚТАУ

полезные природные минеральные воды
как создать сайт на joomla
Жұмыстың түрі: Дипломдық жұмыстар
Пәні: Биология (Өсімдіктану), Зоология (Жануартану), Экология, Медицина
Жылы: 2012МАЗМҰНЫ
       
    КІРІСПЕ
1    ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1.1    Балдырларға жалпы сипаттама
1.2    Жасыл балдырлар бөлімінің өкілдері және олардың қысқаша сипаттамасы
1.3    Жасыл балдырлардың құрамы және олардың адам организміне әсері   
1.4    Балдырлар  маңызы және олардың қолданылуы
1.5    Жа   Жасыл балдырлардың биологиялық қарым-қатынастары
       
2    ЗЕРТТЕУ  МАТЕРИАЛЫ  МЕН ӘДІСТЕРІ   
2.1    Зерттеу материалдары   
2.1.1    Зерттеу әдістері   
2.2    Белок мөлшерін анықтау (Лоури әдісі)   
2.3    Пигменттерді анықтау әдісі (хлорофилл “a” және ”b”, каротиноидтар)
2.4    С витаминінің сандық мөлшерін анықтау әдісі

3    ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ   
3.1    Жасыл балдырлардың   қос дақыл жағдайындағы өзара ара-қатынасы
3.2    Моно-, қос және тетрадақылдардағы жасыл балдырлардың өсу динамикасы
3.3    Моно-, қос және тетрадақылдар жағдайында жасыл балдырларда анықталған  белок мөлшері   
3.4    Моно-, қос және тетрадақылдар жағдайында жасыл балдырларда анықталған  пигмент (хлорофилл “a”және “b”, каротиноидтар) мөлшері
3.5    Моно-, қос және тетрадақылдар жағдайында жасыл   балдырларда анықталған  С витаминінің  мөлшері
3.6    Жасыл балдырлардан алынған биологиялық белсенді қоспаларды (ББҚ) үй құстарына  жемдік қоспа ретінде азықтандыру нәтижесі
       
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   
Көлемі-50 бет

Жазылған жылы:2012

Бағасы: 5000 тг

фоны для photoshop
популярные рестораны России